مرور برچسب ها

آیا کرونا توسط انسان ساخته شده است

بررسی چند شایعه در رابطه با کرونا

همانطور که در برخی مطالب سایت گفتیم، خرافات و شایعات از بین نرفته است بلکه فقط شکل جدیدتری به خود گرفته است، در مورد کرونا هم شایعات زیادی ساخته شده است. به عنوان مثال در قدیم اعتقاد برخی مردم بر این بود که کودکان تازه متولد شده را موجودی…