مرور برچسب ها

آیرو ترین

آئه روترن چیست؟

چرخ و ریل فولادی سرعت زیاد و مقاومت کمی برای حرکت قطار به وجود می آورد. به همین دلیل هنوز هم بهترین روش ساختن قطار و راه آهن استفاده از چرخ و ریل فولادی است. با این همه هنگامی که سرعت قطار بسیار زیاد می شود، روش های بهتری برای حرکت قطار…