مرور برچسب ها

آینده جهان

پیشگویی های سیلویا براون برای سال 2024 و 2025

سیلویا براون Sylvia Browne از پیشگویان مشهور دوران معاصره که سال 2013 فوت کرد. اون در برنامه های تلویزیونی و کتابش به نام آنچه "آینده برایتان مقدر کرده" تعداد زیادی پیشگویی از سالهای مختلف داشته. بعضی از پیشگویی های سیلویا درست از کار…

10 پیشبینی ترسناک درمورد آینده

10 پیشبینی ترسناک که ممکن است در آینده رخ بدهد در اینجا گفته شده است: هیچ انسان طبیعی در آینده وجود نخواهد داشت و همه دارای میکروچیپ و ارگان های رباتیک خواهند بود. ربات ها به جای انسان ها کار میکنند و شغل ها را تصاحب میکنند.…

جنگ جهانی سوم بین چه کشورهایی ممکن است باشد؟

جنگ جهانی سوم یک منازعه فرضی است که مشخصاً بعد از جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹–۱۹۴۵) رخ خواهد داد. بیشتر صاحب‌نظران بر این موضوع توافق دارند که این جنگ مقیاسی جهانی خواهد داشت. بیان دقیق و قطعی دربارهٔ وقوع جنگ جهانی سوم ممکن نیست و هیچ کس…

از هوش مصنوعی پرسیدیم: برنده جنگ اوکراین کدام کشور خواهد بود؟

سوال فوق رو از هوش مصنوعی GPT-3.5 پرسیدیم و جواب زیر را دریافت کردیم: باید تأکید کنم که به عنوان یک مدل زبانی و هوش مصنوعی، من بی طرف هستم و نمی‌توانم پاسخی را برای این سوال دقیق و قطعی ارائه دهم. برنده جنگ اوکراین به شدت وابسته به…