مرور برچسب ها

آینده مشاغل

چه شغل هایی در آینده وجود نخواهند داشت؟

در این پست تصمیم گرفتیم سفری به آینده داشته باشیم و برخی از مشاغل را معرفی کنیم که به احتمال زیاد در آینده وجود نخواهند داشت. این بررسی آینده نگرایانه است. حسابداری یکی از مشاغلی که در آینده از بین خواهد رفت حسابداری است. با پیشرفت…