مرور برچسب ها

أنواع الماس

چه نوعی از الماس گرانبهاست؟

چه چیزی بعضی از انواع الماس را گرانبهاتر می کند؟ اصولا" چون الماس سنگ زیبایی است بنابراین می توانیم بگوییم که همین زیبایی آنرا مطلوب و پر ارزش کرده است. الماس همچنین سخت ترین ماده ای است که بشر شناخته است و این سختی بسیار سودمند می باشد…