مرور برچسب ها

ابرهای باران زا

چرا همه ی ابرها تولید باران نمی کنند؟

آیا تا به حال با هواپیما از وسط ابرها پرواز کرده اید، یا در قله ی کوهی جایی که ابرها در اطرافتان در گردش هستند بوده اید؟ اگر چنین است باید بخوبی دانسته باشید که ابر چیست: ابر فقط تراکم مه و ذرات آب است. به طوری که می دانید، همیشه بخار آب…