مرور برچسب ها

ابر قدرت های ماورایی

قدرت های ماورایی چیه؟

قدرت‌های ماورایی، توانایی‌هایی هستند که فراتر از قوانین طبیعی جهان هستند. این قدرت‌ها اغلب در داستان‌های علمی تخیلی، اساطیر و فرهنگ عامه دیده می‌شوند. برخی از قدرت‌های ماورایی رایج عبارتند از: پرواز: توانایی حرکت در هوا بدون استفاده…