مرور برچسب ها

ابوالهول

ابوالهول چیست و چه رازی در پس آن نهفته است!؟

ابوالهول یک غول سنگی در نزدیکی اهرام مصر است که 17 متر ارتفاع و 39 متر طول دارد. ترکیبی از انسان و حیوان است با بدن شیر و بالهای عقاب. ابوالهول یعنی مجسمه مرگ. درباره این غول سنگی گفته‌اند کسانی که موفق به حل معمای او نمی‌شوند میمیرند.…