مرور برچسب ها

اتفاقات عجیب ولی واقعی

داستان مردی که بعد از برخورد ضربه به سرش نابغه شد!

جیسون پَجِت یک فروشنده و انسان عادی بود که همیشه از ریاضیات بدش می آمد و تمام فکر و ذکرش تفریح و خوشگذرانی بود، اما در 13 سپتامبر سال 2002 همه چیز به یکباره تغییر کرد. آن شب دو سارق به قصد دزدیدن کت چرمی اش ضربه ای محکمی به سرش زدند و او…