مرور برچسب ها

اتفاقات ماورالطبیعه

پدیده های روحی و غیرعادی در جهان

آیا رویداد های روحی را می شناسید؟ گاه اتفاقاتی برای مردم رخ می دهد که از آن به عنوان رویداد های غیر عادی، یاد می شود. مقصود از غیر عادی بودن، غیر «طبیعی بودن» نیست؛ بلکه مقصود آنست که علم هنوز به شناخت اینگونه رویداد ها توفیق نیافته است.…

عجیب تر از علم: مار غول آسا

مارهای عظیم الجثه دریایی معمولا همیشه در قلمرو افسانه ها و خیال پردازی های بشر جای داشته اند اما برای سرنشینان کشتی مونونگاهلا، این موضوع از افسانه پا را فراتر نهاده و جنبه واقعی به خود گرفت. نخستین بار، روزنامه نیو بدفورد مورنینگ مرکوری…