مرور برچسب ها

اتم و مولکول چیست

مولکول و اتم چیست؟

اگر به اطراف خود نگاه کنید، اجسام گوناگونی می بینید که با هم اختلاف دارند و جنس آنها یکی نیست. چوب، آهن، شیشه و سنگ نمونه هایی هستند از موادی که جهان از آن درست شده است. هیچگاه از خود پرسیده اید که این مواد از چه درست شده اند؟ دانشمندان…

اندازه مولکول چقدر است؟

مولکول کوچکترین قسمت ماده است که هنوز دارای خواص کامل آن ماده است. مثال: اگر شما یک مولکول قند را تجزیه کنید عناصر آن دیگر دارای خصوصیات قند نبوده و مزه و یا رنگ آنها تغییر می کند. بعضی از مولکول ها خیلی ساده هستند در حالی که برخی از آنها…