مرور برچسب ها

اثبات چرخش زمین به دور خود

آزمایش آونگ فوکو چیه؟

آزمایش آونگ فوکو یک آزمایش فیزیکی است که نشان می‌دهد که زمین در حال چرخش حول محور خود است. این آزمایش توسط فیزیک‌دان فرانسوی لئون فوکو در سال ۱۸۵۱ انجام شد. او یک آونگ سنگین را از سقف گنبد پانتئون در پاریس آویزان کرد و مشاهده کرد که جهت…