مرور برچسب ها

اثرات شکستن دیوار صوتی

دیوار صوتی چیست؟

امروز از کتاب علمی: به من بگو چرا؟ جلد چهارم، مطلبی را درمورد اینکه دیوار صوتی چیست؟ انتخاب کرده‌ایم. آیا تاکنون وقتیکه هواپیمایی با سرعت زیاد برفراز آسمان پرواز میکند، متوجه صدای غرش آن که شبیه به یک صدای انفجار فوق العاده است، شنیده‌اید؟…