مرور برچسب ها

اثر انگشت افراد شبیه هم

آیا اثر انگشت دو شخص با هم یکسان است؟

در رمانها و فیلم های سینمایی یا تلویزیونی بسیار دیده اید که با پیدا کردن اثر انگشتان تبهکاری او را شناخته و دستگیرش کرده اند. اثر انگشت در وقایع جنایی یک دلیل مثبت به شمار می رود و هرگز ممکن نیست در آن اشتباهی رخ دهد. حتما" می پرسید چرا؟…