مرور برچسب ها

احساس بیداری در خواب

موقع خواب چه اتفاقی برای ما می افتد؟

کسی نیست که بر فواید خواب آگاه نباشد. خواب در ما نیروی تازه برای زندگی پدید می آورد و به ما احساس شادابی مجدد می دهد. خواب برای اعضا و بافتهای خسته ی بدن بسیار لازم است. هنوز علم قادر نیست دقیقا" بازگو کند که هنگام خواب چه چیزهایی به…