مرور برچسب ها

احضار روح با اکتوپلاسم

احضار روح در قدیم چگونه بود؟

احضار روح در قدیم، به معنای ارتباط با روح یک فرد مرده، یکی از باورهای رایج در میان مردمان مختلف در سراسر جهان بوده است. این باور بر این اساس استوار است که روح انسان پس از مرگ، همچنان به حیات خود ادامه می دهد و می توان با آن ارتباط برقرار…