مرور برچسب ها

احضار روح واقعی

اکتوپلاسم

به عقیده اسپیر تیوآلیست ها اکتوپلاسم ماده ای است که ارواح به وسیله آن به حالت مرئی درمی آیند. گفته می شود که این ماده از برخی مدیوم ها خارج می شود، آنرا به صورت زنده، حساس به لمس و نور توصیف کرده اند. اگر این ماده ناگهان لمس گردد یا نوری…