مرور برچسب ها

احضار همزاد

همزاد چیست؟ آشنایی با همزاد

طبق افسانه ها ، همراه با تولد هر انسانی موجودی شبیه او از جنس جن خلق میشود و با او رشد میکند. و ارتباط نزدیکی بین انسان و همزادش وجود دارد به طوری که اگر همزاد انسان دچار غم یا شادی شود در انسان هم تاثیر میگذارد. همچنین حالات روحی انسان هم…