مرور برچسب ها

اخبار علمی

سازمان متی ، دومین پیامش را به سمت فرازمینی ها فرستاد!

متی METI یک سازمان است که هدفش مکمل سازمان ستی SETI است. ستی در جستجوی هوش مصنوعی است و با تلسکوپ های قدرتمند خود سالهاست که منتظر نشسته است که اگر پیامی از سوی تمدنی خارج از کره زمین به سمت ما ارسال شد، آن را دریافت کند. همچنین با…