مرور برچسب ها

اختراعات و اکتشافات

معرفی چند اختراع مشهور ؛ چه زمانی و توسط چه کسی اختراع شدند؟

امروز از کتاب اختراعات و اکتشافات جلد 3 ، مطلب آموزنده ای را برایتان آماده کرده ایم تا با چند اختراع مشهور و نام مخترعین آنها آشنا شوید. صندوق پول شمار چه زمانی و توسط چه کسی اختراع شد؟ صندوق پول شمار در امریکا اختراع شد. ویلیام…