مرور برچسب ها

اختراع اکسیژن قابل تزریق

آیا خبر مربوط به اکسیژن تزریقی واقعی است؟

اخیرا اعلام شد که دانشمندان موفق به ساخت اکسیژن قابل تزریقی شده‌اند تا اگر انسان در حادثه‌ای ریه‌اش از کار بیافتد بتوانند اکسیژن به او تزریق کنند. آیا این خبر واقعی است؟ دانشمندان بیمارستان کودکان بوستون موفق به ساخت ریز ذرات حامل اکسیژن…