مرور برچسب ها

اختراع ایمان صادقی

اختراع سیم چین فازمتر

سیم چین فازمتر یا سیم چین هوشمند، اختراعی است که در سال 1387 توسط ایمان صدیقی و ایمان صادقی ساخته شده است. شماره ثبت : 51034 شرح اختراع: این اختراع از ترکیب دو وسیله سیم چین و فازمتر به وجود آمده است. سیم چین قابلیت تشخیص سیم فاز را…