مرور برچسب ها

اختراع اینترنت

چه کسی اینترنت را کنترل میکند؟

پاسخ کوتاه این است که هیچ کس اینترنت را کنترل نمی کند. اینترنت یک شبکه جهانی است که توسط افراد و سازمان های مختلف در سراسر جهان ایجاد و نگهداری می شود. هیچ سازمان واحد و متمرکزی وجود ندارد که کنترل کامل اینترنت را داشته باشد. پاسخ طولانی…