مرور برچسب ها

اخلاق در حیوانات

اخلاقیات در حیوانات به چه صورت است؟

اما آیا حیوانات خوب و بد دارن؟ برخی از حیوانات که مغز تکامل یافته تری مثل انسان دارن، خوب و بد رو تا حد زیادی درک میکنن و اخلاقیات رو میفهن. مثل سگ ها و میمون ها. دانشمندان در یه آزمایش جالب، میمون ها رو گرسنه نگه میداشتن و بعد یکی یکی…