مرور برچسب ها

اسکی چیست

ورزش اسکی چگونه بوجود آمد؟

ممکن است تصور کنید که اسکی ورزش و بازی جدیدی است، ولی در حقیقت حرکت با اسکی قدیمی ترین نوع مسافرت انسانست! لغت اسکی از کلمه ایسلندی اسکید به معنی کفش برفی یا یک قطعه چوب، می آید. بعضی از مورخین ادعا می کنند که اسکی کردن به عصر حجر برمی…