مرور برچسب ها

اصول هیپنوتیزم

تئوری های چندین عاملی هیپنوتیزم

از بحث های گذشته این موضوع روشن می شود که نظریه پردازهای مختلف، در بحث های پیشنهادی خود معمولا" به بیشتر از یک عامل اشاره یا تأکید داشته اند. بنابراین، کوبی و مارجولین به گسستگی ، هویت سازی، سیر قهقرایی و ترانس فرانس اشاره دارند. هیلگاردها…

پیدایش بی حسی در دست

هیلگارد بر اساس چند آزمایش که آنها را در دانشگاه استانفورد انجام داده، نشان داده که پس از انجام تلقینات بعد از هیپنوتیزمی برای تسکین درد، به صورت واضح و قانع کننده ای در شرایط هشیاری یا بیداری آگاهانه، سوژه دیگر واقعا" دردی را احساس نمی…