مرور برچسب ها

امواج مغزی در حین خواب

مبانی خواب (مراحل خواب) ؛ از کتاب رویاها – سیلیویا براون

همه ما میدانیم که چطور بخوابیم و میدانیم که خواب یک ضرورت زیستی و روانی است. با این همه محققان در سال 1950 مطالعاتی رسمی، مستند و دقیق درباره فرایند خواب انجام دادند و این مطالعات بیش از 50 سال بعد با اثبات اینکه پیچیدگی بی حد و حصر عالم…

امواج مغز در حین خواب و چرخه خواب

خواب انسان از یک سری مراحل تشکیل شده است و مغز در هر مرحله امواج مختلفی تولید میکند. در مراحل اولیه خواب، هنوز شخص هوشیار است. در این حالت مغز امواج بتا را تولید میکند. به مرور که هوشیاری کمتر میشود امواج آلفا تولید میشوند. در این…