مرور برچسب ها

انرژی چی چییست

انرژی چی چیست؟

چی، نوعی انرژی است که در بدن شما گردش می کند. این انرژی در واقع چیزی جز بدن خودتان نیست. موقع نفس کشیدن، آن را به داخل بدن برده و از آن خارج می کنید، همچنین موقع غذا خوردن و رویا دیدن، خواه بیدار باشید یا خواب. هرگاه نیروی چی را بشناسیم، از…