مرور برچسب ها

انرژی چی

انرژی چی چیست؟

چی، نوعی انرژی است که در بدن شما گردش می کند. این انرژی در واقع چیزی جز بدن خودتان نیست. موقع نفس کشیدن، آن را به داخل بدن برده و از آن خارج می کنید، همچنین موقع غذا خوردن و رویا دیدن، خواه بیدار باشید یا خواب. هرگاه نیروی چی را بشناسیم، از…

دانستنی هایی در مورد انرژی چی و انرژی حیات در طب سنتی

در طب سنتی و مکاتب قدیمی آمده است که حیات انسان وابسته به حرارت غریزی یا انرژی حیات است که این حرارت و انرژی باعث زنده بودن فرد است.  این انرژی در بدن هرکسی متفاوت است و باعث میشود یک نفر تحرک و فعالیت زیادی داشته باشد و یک نفر کم انرژی…