مرور برچسب ها

انواع دندان

دندان چیست و چگونه رشد میکند؟

رویش دندان چگونه است؟ دندان از دو بخش تشکیل یافته است: 1 . «ریشه» یا ریشه هایی چند که دندان را محکم در استخوان فک نگاه داشته اند. 2 . «تاج» که قسمت مرئی دندان است؛ یعنی همان قسمت از دندان که می توان در دهان دید. در ساختار دندان چهار…

چند نوع دندان در دهان می روید؟

در دهان انسان دو نوع دندان می روید: یکی دندان های شیری (یا ابتدایی) است، دیگری، دندان های دایمی (یا ثانوی). دندان های کامل و دایمی از چهار نوع گوناگون تشکیل یافته اند و هر یک وظیفه ی خاصی را انجام می دهند، بدین ترتیب: 1 . دندان های…