مرور برچسب ها

انواع سیلیکون

سیلیکن چیست؟

قشر کره ی زمین که مردم روی آن راه می روند و زندگی می کنند، تا حد زیادی از موادی تشکیل شده که به آنها سیلیکن می گویند! سیلیکن دومین عنصر بسیار فراوان در روی زمین است، ولی هرگز در حالت مطلق و خالص دیده نمی شود. به این معنی که همیشه با یک یا…