مرور برچسب ها

اهداف سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد چیست؟

در این دوران آشفته ی دنیا، مطالب زیادی درباره ملل متحد می شنویم. ملل متحد چیست؟ چرا بوجود آمد؟ چکار بایستی بکند؟ در اینجا می توانیم فقط شرح مختصری در این مورد بدهیم، ولی بعضی مسائل هم هست که هرکس باید از آن مطلع باشد. سازمان ملل متحد در…