مرور برچسب ها

ایا مایکروفر ضرر دارد

آیا مایکروویو سرطان زاست؟

خیر، پرتوهای مایکروویو "غیر یونیزان" هستند بنابراین، خطر سرطان‌زایی برای آنها وجود ندارد. استفاده از مایکروویو برای سلامتی ضرر ندارد، اما باید به نکاتی توجه کنید. برای مثال، باید غذاها را در ظروف مناسب و با پوشش مناسب قرار دهید تا از تماس…