مرور برچسب ها

باد چیست

باد از چه چیزی درست می شود؟

گاهی که بیرون از منزل هستیم، چیزی ناگهانی و مرموز رخ می دهد. باد شروع به وزیدن می کند، ما آن را نمی توانیم ببینیم، ولی آن را حس می کنیم و نمی دانیم که چه عاملی موجب تولید آن شده است. بطور ساده باد عبارت از حرکت هوا در بالای سطح زمین می…

باد چگونه ایجاد میشود؟

باد از چه پدید می آید؟ در هوای آزاد گاهی ناگهان چیز مرموزی رخ می دهد؛ چیزی که احساسش می کنیم ولی آن را نمی بینیم. اکنون ببینیم این چیزی که نامش را «باد» نهاده ایم، چگونه به وزش در می آید. باد چیزی جز حرکت هوا بر سطح زمین نیست. پس، نخست…