مرور برچسب ها

بلندترین کوه جهان در جدول

بلندترین کوه در جهان کدام است؟

آیا می‌دانید بلندترین کوه جهان کدام است؟ نخست ببینیم کوه چیست؟ کوه بخشی از سطح زمین است که به صورت توده‌ای برجسته، نسبت به بخش‌های گرداگرد خود، در جایی قرار گرفته است. کوه‌ها، به لحاظ حجم و ناهمواری، بسیار با هم متفاوتند. برخی بسیار غول…