مرور برچسب ها

تئوری تناسخ

ایرادهای تناسخ چیست؟

تناسخ، باور به این است که روح انسان پس از مرگ به زندگی دیگری ادامه می‌دهد. این باور در بسیاری از ادیان و فرهنگ‌ها وجود دارد، از جمله در هندوئیسم، بودا، آیین تناسخ چینی، و برخی از فرقه‌های یهودیت و مسیحیت. تناسخ با تعدادی از ایرادات مواجه…