مرور برچسب ها

تئوری سفر د ر زمان

کتاب اثر آیندگان رقیب ایرانی کتاب ارابه خدایان

کتاب‌های «اثر آیندگان: نظریه‌ای جدید برای کشف اسرار تاریخی» نوشتهٔ ایمان صدیقی و «ارابه خدایان» نوشتهٔ اریش فون دانیکن، هر دو به بررسی شواهد احتمالی وجود تمدن‌های پیشرفته در گذشته می‌پردازند. هر دو کتاب از نظر موضوعی مشابه هستند، اما در…