مرور برچسب ها

تاثیر اخبار منفی

مراقب ناخودآگاه و ورودی‌های ذهن باشید!

اگر مراقب افکار خود نباشید ممکن است ناخودآگاه شما آلوده شده و شما را از مسیر موفقیت خارج کند.اگر با مقالات ما همراه بوده باشید میدانید که انتخاب‌ها چقدر مهم هستند. حتی آن انتخاب‌هایی که مهم به نظر نمیرسند طبق اثر مرکب می‌توانند تاثیر فوق