مرور برچسب ها

تاثیر تلقین در هیپنوتیزم

عوارض و عواقب انجام نشدن تلقینات بعد از هیپنوتیزمی

در برخی از موارد، مثلا" در شرایطی که خلسه ی هیپنوتیزمی سوژه خیلی سبک است و یا به علت برخی از دینامیسم های درونی سوژه که برای هیپنوتیزور روشن نیستند، سوژه ممکن است مات و بی حرکت باقی بماند، و از انجام حرکت خودداری کند. اگر سوژه به تلقینی که…