مرور برچسب ها

تاریخچه آرایشگری

تاریخچه آرایشگری و کوتاه کردن مو

مو عبارت است از رشد لایه ی شاخی شکل پوست. مانند ناخن اگر آن را بچینیم هرگز آسیبی به ما نمی زند. زیرا که سلول های شاخی فاقد عصب هستند. از آن رو که مو در نمایاندن سیمای ما نقش مهمی دارد و آراستن و دگرگون ساختن آن هم آسان است، زن و مرد از…