مرور برچسب ها

تاریخچه اریگامی

اریگامی چیست؟

بعضی ها از اینکه بنشینند و تکه کاغذی را تا کنند و آن را به اشکال گوناگونی مانند پرنده، کشتی و یا حیوان در آورند، لذت می برند. اگر شما هم روزی این کار را کرده باشید، بدانید که تا کردن کاغذ بدین شیوه، یک هنر باستانی است: اریگامی. اختراع کاغذ…