مرور برچسب ها

تاریخچه استرالیا

کاشف استرالیا چه کسی بود؟

استرالیا بزرگترین جزیره ولی کوچکترین قاره در جهان است. وسعتش هفت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار مترمربع، یعنی برابر وسعت ایالات متحد امریکا ( به استثنای آلاسکا) است. در افسانه‌های قرون وسطایی نیز سخن از قاره‌ی بزرگی در نیمکره‌ی جنوبی رفته است…