مرور برچسب ها

تاریخچه اسکاتلند یارد

اسکاتلند یارد چیست؟

هر کس که داستان های پلیسی را می خواند یا فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی را نگاه می کند، بی شک نام اسکاتلند یارد را دیده یا شنیده است. نام «اسکاتلند یارد» شما را به یاد پلیس هایی می اندازد که مهارت بسیار دارند و لباسهایی ساده یا «هم شکل» به…