مرور برچسب ها

تاریخچه بازی بسکتبال

در کجا بسکتبال پیدا شد؟

آیا می خواهید بدانید که کدام بازی در امریکا از همه بیشتر تماشاچی دارد؟ شاید تعجّب کنید اگر بگوییم که این بازی فقط «بسکتبال» است. بازی بسکتبال یک بازی «بین المللی» نامیده شده است، زیرا در میان تمام کشورهای متمدن جهان این بازی رواج دارد.…