مرور برچسب ها

تاریخچه بولینگ

بازی بولینگ از چه تاریخی آغاز شد؟

به نظر می رسد که فکر غلتاندن یک جسم مدور برای زدن به تعدادی جسم ثابت، نخستین نوع بازی بوده است که در میان انسانها رسوخ کرده است. در قبر یک کودک مصری، که مربوط به 7000 سال قبل است، آلاتی یافت شده است که در یک نوع بازی شبیه به بولینگ های…