مرور برچسب ها

تاریخچه بیلیارد

بازی بیلیارد در چه سالی اختراع شد؟

بازی بیلیارد تابحال دو سرنوشت متضاد در دوره زندگانی خود داشته است. تا مدتها خانه بیلیارد در شهرهای بزرگ مکانی بود که اشخاص محترم و موقر هرگز به آنجا پا نمی گذاشتند. با وجود این در دنیای اشرافی هم بیلیارد، بازی متداولی در میان مردم متشخص و…