مرور برچسب ها

تاریخچه بیمارستان در ایران و جهان

تاریخچه بیمارستان

بیمارستان چگونه بوجود آمد؟ اشکال مواظبت از اشخاص ضعیف و بیمار در اجتماع از زمانهای قدیم وجود داشته است. ولی فکر بیمارستان در تاریخ زندگی انسان بحث جدیدیست. مثلا"، یونانیان، هیچ نوع مؤسسات عمومی برای بیماران نداشتند. تعدادی از پزشکان آنها…