مرور برچسب ها

تاریخچه تقویم

تقویم چگونه بوجود آمد؟

هنگامی که بشر در آغاز شروع به کشت غلات و برداشت خرمن نمود، مشاهده کرد که زمان مناسب برای کشت و زرع همه ساله در وقت معینی شروع می شود. سپس روزهای بین یک فصل کشت را تا فصل دیگر شمارش نمود. این نخستین کوشش بشر بود برای دانستن اینکه یک سال چقدر…

اولین تقویم در کجا ایجاد شد؟

چگونه اولین تقویم پیدا شد؟ چون بشر شروع به کشت و خرمن برداری کرد، متوجه شد که هنگام کشت، وقت معینی از سال است. سپس شروع به روزشماری کرد. او می خواست بداند که میان دو فصل خرمن برداری، چند روز فاصله می باشد. این نخستین کوشش بشر در روزشماری…