مرور برچسب ها

تاریخچه جادوگری

تاریخچه جادو در اروپا

امروزه باور به جادو و سحر در بین مردم خصوصا تمدن های پیشرفته بسیار کم شده است. دیگر کمتر کسی برای یافتن ریشه تمام مشکلات و صدماتی که در زندگی اش وجود دارد به دنبال زنی سالخورده در محل زندگی اش می رود. امروزه جادوگران برای اکثر مردم از صحنه…

چگونه جادوگری و شعبده بازی آغاز شد؟

در آغاز، جادوگری بمعنای بکار بردن وِرد و افسون بود. برخی ادعا می کردند که دارای نیرویی برتر از طبیعتند و کارهایی می توانند انجام دهند که بطور عادی هرگز امکان پذیر نیست. در مصر، یونان و روم باستان برخی از کاهنان و داروسازان نیز چنین…