مرور برچسب ها

تاریخچه جن

جن چیست؟ بررسی تاریخی جن

امروز قراره به موضوع جن بپردازیم. باوری قدیمی در خاورمیانه که به قبل از اسلام برمیگرده. از گذشته های دور تا به امروز افراد زیادی مدعی دیدن موجوداتی به نام جن بودن. عده ای هم جن زده شدن یا توسط جن تسخیر شدن. این باور بیشتر مختص خاورمیانه…

افسانه های جن و پری چگونه آغاز شد؟

شما وقتی یک داستان جن و پری را می خوانید و از آن لذت می برید شاید تصور کنید که مؤلف کتاب آن را از خود ساخته است. البته اگر کتاب در زمانهای جدید نوشته شده بود، ممکن بود این موضوع حقیقت داشته باشد. ولی آیا می دانید که در قدیم مردم افسانه های…